رد کردن لینک ها

محاسبه به صورت ارسال:

در این روش ما تبلیغات نوتیفیکیشن شما را برای کاربران گوشی های هوشمند ارسال می‌کنیم که بر اساس حجم ارسالی هزینه تبلیغ برای شما محاسبه می‌گردد (هر هزار ارسال ۲۰۰۰ تومان)

محاسبه به صورت کلیک:

در این روش بعد از ارسال تبلیغات نوتیفیکیشن شما به کاربران گوشی‌های هوشمند به ازای هر کلیک کاربر روی تبلیغات شما، هزینه تبلیغ برای شما محاسبه می‌گردد (هرکلیک کاربر ۶۰ تومان)

متن کوتاه اعلان

متن کامل اعلان

بازگشت به بالای صفحه